靜電解凍還原機

靜電解凍還原機


靜電解凍還原機(NCH-125A)

靜電解凍還原機(NCH-125A)

產品名稱: 靜電解凍還原機(NCH-125A) 尺寸(mm) 1250x900x2150 材質 ..

靜電解凍還原機(NCH-75A)

靜電解凍還原機(NCH-75A)

產品名稱: 靜電解凍還原機(NCH-75A) 尺寸(mm) 750x800x2000 材質 ..

顯示 1 - 2 / 2 (共 1 頁)

元揚專業餐飲設備總匯-宜蘭營業處 © 2021